Factory Flair


Jag är i en renoveringsfas här hemma och jag känner alltmer en längtan efter det avskalade och rena. Denna bild från ett industriloft i Chicago väcker min skaparglädje för ren ytor som ändå har en blandning av nytt och gammalt. ILIKE

**********

I am in a renovation at my place and I feel more and more a desire for the unadorned and pure. This image from an industrial loft in Chicago really amake my creativity to clean surfaces that still has a mix of old and new. I LIKEPictures source from page

No comments:

Post a Comment