Dreamlife in New York City


Vad är väl ålder när man lever sina drömmar I världens bästa stad?
                                                                             by Anton Hörnfeldt

När jag var fjorton år skrev min svensklärare ett omdöme om mig, som löd “Anton, du låter så klok, så klok, som om du redan levt I hundra år”. Under hela mitt liv har jag levt I framtiden. Pojken I mig som ville starta bolag och driva hotell när hans klasskompisar ville spela TV-spel såg 'Självstandighet' och 'Frihet' som de två viktigaste orden I universum. 


What could be the age when one is living their dreams in the world's best city?
                                                                              by Anton Hörnfeldt

When I was fourteen my Swedish teacher wrote a review about me. "Anton, you are so Wise, so wise, as if you already lived a hundred years." Throughout my life I have lived in the future. The boy in me who wanted to start a company and run hotelswhen his classmates wanted to play video games saw'Independence' and 'Freedom' as the two most important words in the universe.

Antons Street in New York

Att bo runt hörnet från Times Square har sina fördelar. Närhelst jag behöver inspiration så har jag nära till att betrakta människor dygnet runt. Eftersom jag är en person som behöver liv och rörelse kring mig for att kunna fokusera på studier så är det tur att jag har tre Starbucks inom två kvarters radie, och det skadar knappast att ha broadwayshower restauranger och konstgallerier I oändlighet runt omkring. Living around the corner from Times Square has its advantages. Whenever I need inspiration, I have close to considering people around the clock. Since I am a person who needs to hustle and bustle around me in order to focus on studies, it is fortunate that I have three Starbucks within two remaining of services radius, and it harms hardly have broadway shows restaurants and art galleries ininfinity around.

Me on my way from one of the days working at NYC fashion week, to dinner in order to celebrate our big success!
Anton and the flat building New York


Please visit Antons webbpage 
www.ahornfeldtcreations.com

No comments:

Post a Comment